آبزیان

آکواریوم منطقه آزاد انزلی دارای کاملترین کلکسیون گونه های آبزیان می باشد


که شامل بیش از 200 گونه و 5000 قطعه آبزی از سرتا سر دنیا می باشد.