By آقای بی نیاز 31 می, 2019 اوزون برون یا سوروگا

اوزون برون یا سوروگا کوچک ترین گونه در بین ماهیان خاویاری دریای خزر است . سوروگا به خاطر پوزه بلندی…

Read More
By آقای بی نیاز 31 می, 2019 تاس ماهی روسی یا چالباش

این گونه از تاس ماهیان دریای خزر عمدتاً در بخش های شمالی دریا زیست می کند و وابستگی زیادی به…

Read More
By آقای بی نیاز 31 می, 2019 تاسماهی ایرانی یا قره برون

از بین پنج گونه تاسماهیان دریای خزر، سه گونه که به خاویار آسترا مشهورند عبارتند از تاس ماهی ایرانی، تاس…

Read More
By آقای بی نیاز 31 می, 2019 فیل ماهی یا بلوگا

فیل ماهی بزرگترین ماهی دریای خزر است که در گذشته با وزن حدود 1200 کیلوگرم صید شده است. این ماهی…

Read More
By آقای بی نیاز 31 می, 2019 ماهی دیسکاس

نام علمی: Symphysodon discus نام عمومی: discus بومی منطقه رودخانه آمازون است که امروزه در آکواریوم‌های خانگی و عمومی با…

Read More
By آقای بی نیاز 31 می, 2019 ماهی آرچر

نام عمومی: Toxotes chatareus نام علمی: Scatophagus argus آرچر ماهی ها در آبهای لب شور سواحل آسیای جنوبی جزایربین هند…

Read More
By آقای بی نیاز 31 می, 2019 آنجل مونو

نام عمومی: Silver Moony نام علمی: Monodactylus argenteus حداکثر طول آن ها به ۳۰ سانتی متر خواهد رسید ، اما…

Read More
By آقای بی نیاز 31 می, 2019 گربه ماهی سوربیم

این گربه ماهی می تواند به حداکثر طول 130 سانتی متر و سن 18 سال برسند. این ماهیان بومی مناطق…

Read More
By آقای بی نیاز 31 می, 2019 ماهی الیگیتور

نام علمی: Scatophagus argus تام عمومی: Lepisosteus osseus سر سوسماری تا ۱۷۵ سانتی متر رشد می کند و به به…

Read More