آراپایما گیگاس


نام علمی: Arapaima gigas

نام انگلیسی: Arapaima gigas

ماهی آراپایما گیگاس بومی رودخانه ی آمازون و رودخانه ی ارینکو در آمریکای جنوبی است و رژیم غذایی گوشتخواری دارد. این ماهی بیشتر در آب های کم عمق و در سطح آب دیده می شود. اکسیژن حل شده در آب در این مناطق در سطح پایینی است. آراپایما دارای بدنی به رنگ مشکی و استخوانی است. این ماهی دهانی رو به بالا دارد که برای شکار کردن از سطح آب بسیار مناسب است. آراپایما سیستم تنفسی ویژه ای دارد که به او امکان تنفس از سطح آب و زندگی در آب های کم اکسیژن را می دهد. این ماهی غول پیکر تا ۲۴۰ سانتی متر رشد می کند و به وزن ۸٫۵ کیلوگرم می رسد.

    آراپایما گیگاس