آفتاب پرست پلنگی


بدلیل زیبایی و تنوع رنگ مسحورکننده همواره گزینه محبوب دارندگان خزندگان خانگی بوده اند. آفتاب‌پرست‌های پلنگی خزندگانی حشره‌خوار هستند. ترکیبی از جیرجیرک و کرم ابریشم می‌تواند به عنوان پایه اصلی خوراک روزانه پانتر استفاده شود. میانگین عمر آنها ۵-۷ سال میباشد.

    آفتاب پرست پلنگی