اژدهای ریش دار


این گونه بومی استرالیا بوده و رژیم همه چیزخواری دارد بطوریکه در سنین پایین بیشتر گوشتخوار بوده ولی با بالارفتن سن جیره غذایی آنها به سمت گیاه خواری تغییر پیدا میکند. طول عمر آنها ۸-۱۰ سال میباشد.

    اژدهای ریش دار