بامبو شارک


نام عمومی: Arabian carpetshark

نام علمی: Chiloscyllium arabicum

بامبو شارک ها گروه کوچکی از کوسه‌های آب‌های کرانه‌ای گرمسیری هستند که در اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام، به آب‌های قاره‌ای و نزدیک خشکی و اطراف جزایر محدود می‌شوند. آن‌ها کف‌زیانی هستند که به آرامی بر روی بستر شنا می‌کنند. اغلب با نیروی عضلانی باله‌های زوج خود از آب سنگ‌های صخره‌ای و مرجانی بالا می‌روند. از بی مهرگان و ماهیان کوچک تغذیه می‌کنند و برای انسان خطری ندارند.

    بامبو شارک