خرگوش ماهیان (صافی ماهی)


نام عمومی: streaked spinefoot

نام علمی: Siganus janus

صافی ماهیان دارای بدنی چهارگوش و انتهایی فشرده است. دهان این ماهیان کوچک با دندان هایی در هر دو فک می باشد. بدن این ماهیان پوشیده از فلس های دایره ای، ریز و کشیده است که تا روی دو طرف سر گسترش یافته است. صافی ماهیان ساکن دریا، آب های لب شور و آب های مناطق مرجانی هستند و به ندرت در آب های شیرین دیده می شوند. این ماهیان بیشتر در خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس آرام، اقیانوس هند و شرق مدیترانه حضور دارند.تمام گونه ها گیاه خوارانی هستند که در طول روز از جلبکهای کفزی تغذیه میکنند

    خرگوش ماهیان (صافی ماهی)