خفاش ماهی


نام انگلیسی: Batfish

نام علمی: Platax orbiculari

حداکثر طول بدن ۵۰ سانتی متر می رسد. یک ماهی همه چیز خوار است و از سخت پوستان کوچگ و میگوها نیز تغذیه می نماید در سراسر خلیج فارس و دریای عمان ،اقیانوس هند ، دریای سرخ و آفریقا ،استرالیا ،چین یافت می شود.

    خفاش ماهی