دلقک ماهی کلارکی


نام انگلیسی: Clarkii Clownfish

نام علمی: Amphiprion clarkii

یکی از مقاومترین و متداول ترین دلقک ماهیان استفاده شده در آکواریوم های خانگی هستند. که رنگ کلی آنها از زرد تا سیاه قبل و بعد از بلوغ تغییر می کند. برای نگهداری از این ماهی حداقل یک آکواریوم ۱۰۰ لیتری لازم است که شامل یک شقایق  دریایی مناسب باشد البته این دلقک ماهی را می توان به راحتی بدون شقایق هم در آکواریوم نگهداری کرد. این ماهی رفتار   قلمروطلبانه نسبت به سایر ماهی ها از خود نشان می دهد. زیستگاه اصلی ماهی استرالیا و اقیانوس هند بوده و رژیم غذایی همه  چیزخواری دارد. حداکثر سایز در شرایط طبیعی ۱۳ سانتی متر و در شرایط آکواریوم۱۰ سانتی متر میرسد.

    دلقک ماهی کلارکی