روباه ماهی زرد


روباه ماهی یکی از ماهیان معروف خانواده خرگوش ماهیان می باشند. خرگوش ماهیان خانواده ای هستند که به عنوان جلبک خوار معروف می باشند و این ماهیان می توانند جلبک های حبابی را بخورند. این خانوده دارای خارهای سمی بر روی کمر خود می باشند که هنگام حمل و نقل باید به شدت مراقب آنها بود. روباه ماهی زرد بومی اندونزی ، فیلیپین و گینه نو می باشد. حداکثر اندازه این ماهی 22 سانتی متر می باشد.

    روباه ماهی زرد