زمرد ماهی دم هلالی (تالاسوما)


نام عمومی: Lyretail Wrasse

نام علمی: Thalassoma lunare

یکی از گونه های بسیار مهاجم در خانواده زمرد ماهیان است که باید حتما به عنوان آخرین عضو به آکواریوم اضافه شود. در تمامی اقیانوس آرام و خلیج فارس یافت می شود. حداکثر تا ۲۵ سانتی متر رشد می کند. این ماهیان می توانند جنسیت خود را از ماده به نر تغییر دهند. راس سبز دم چنگکی اصولا گوشتخوار است و در طبیعت از زئوپلانکتون ها و سخت پوستان کوچک تغذیه می کند.

    زمرد ماهی دم هلالی (تالاسوما)