سفره ماهی آب شیرین


نام علمی: motoro Potamotrygon

نام عمومی: Freshwater stingray

بیشتر گونه های سفره ماهی آب شیرین در آمازون یافت میشوند.بعضی از گونه های سفره ماهی همچنین در رودخانه های نواحی استوایی آمریکای جنوبی که بصورت مستقیم به آمازون راه ندارند یافت میشوند.سفره ماهی ها گونه های قدیمی و دیرین به حساب می آیند که قدمت آنها به ۳۰۰ میلیون سال پیش برمیگردد.معمولا نیش سفره ماهی زیر لایه ای از پوست غلاف شده و همیشه قابل رویت نیست.این وسیله دفاعی موثر از مواد پروتیینی تشکیل شده و حاوی سمی خطرناک میباشد که در صورت پاره شدن محافظ پوستی نیش آزاد میگردد.درصورتیکه سفره ماهی بدن شما را برش دهد در آن نواحی تاول های بسیاری نمایان میشود و همراه سوزش شدیدی خواهد بود.این ماهیان گوشتخوار میباشند.

    سفره ماهی آب شیرین