سفره ماهی


نام علمی: Dasyatidae

نام انگلیسی: Whiptail stingrays

سفره‌ ماهیان نتیجهٔ چرخه تکاملی کوسه‌ها هستند. سفره ماهی‌ها معمولاً در گروه‌های بزرگ و به صورت دسته جمعی زندگی می‌کنند. استخوان بندی سفره ماهی‌ها از غضروف که ماده‌ای سخت ولی نرم‌تر از استخوان است تشکیل شده‌است. زمانی كه يک سفره ماهی به يك سكونت گاه جديد می رسد، بدن آن نوری را كه از طريق شبكيه چشم دريافت می‌شود را برای ايجاد رنگ مورد نظر در سطح خود بكار می برد. سپس بدن رنگدانه‌های مختلفی را به سلول‌های هدف ارسال می كند تا به رنگ سكونت گاه جديد در آيد. سفره ماهی‌ها در عرض ۵ تا ۸ ثانيه با محيط خود همرنگ می‌شوند.سفره ماهی ها گوشتخوار بوده و انواع گوناگون آن در آبهای شور و آزاد جهان وجود  دارند.

    سفره ماهی