شانک دو نواری


نام علمی: Pomacanthus

نام عمومی: Blue-Girdled Angelfish Adult

بیشینه درازای بدن در حدود ۵۰ سانتی متراست. در آبهای ساحلی کم عمق و در نزدیک کف دریا روی بسترهای شنی،گلی و یا روی منطقه فلات قاره زیست می کنند.شنای نسبتا کندی داشته و گاهی اوقات وارد مصبها نیز می شوند.تغذیه آنها از صدفها و سخت پوستان صورت می گیرد و این گونه به گروه های صدف مرواریدساز خسارتهایی وارد می کنند.در غرب و شمال اقیانوس هند ، سراسر خلیج فارس و دریای عمان یافت می شود.

    شانک دو نواری