شیر ماهیان (خروس)


نام عمومی: red lionfish

نام علمی: Pterois volitans

شیرماهی‌ها شکارچیان ماهیان کوچک به حساب می‌آیند. این ماهی در محیط زندگی طبیعی خود که آب‌های ساحلی و اطراف شکافِ صخره‌های مرجانی ست می‌تواند تا 10 سال زندگی کند. طعمه‌های آنها شامل انواع مختلفی از ماهی‌های کوچک و سخت‌پوستان ساکن صخره‌های مناطق استوایی می‌شود. تعداد کمی از ماهی‌ها، شیرماهی را به عنوان طعمه شکار می‌کنند و این به دلیل جثه بزرگ (۴۷ سانتی متر حداکثر طول) آن‌هاست. تیغه‌های بیرون زده از بدن این ماهی حاوی سمّی است که شیرماهی برای دفاع از خود در برابر خطرات احتمالی بهره می‌برد و برای انسان ها سمّی و کشنده نیستند ولی میتوانند باعث بروز شوک و علايم متعدد در افراد دارای حساسیت شوند. جنس ماده می‌تواند در هر بار تخم‌ریزی در حدود 15 تا 20هزار تخم بگذارد که توسط جنس نر بارور می‌شوند. شیرماهی‌ها گونه‌هایی بسیار مهاجم هستند و محل زندگی اصلی آن‌ها اقیانوس هند و قسمت‌های شرقی اقیانوس آرام است.

    شیر ماهیان (خروس)