طوطی ماهی


نام عمومی: Parrotfishe

نام علمی: Scarus persicus

اغلب ساکن مناطق گرمسیری به ویژه اقیانوسهای اطلس و آرام و هند می‌باشند. ۱۰ جنس و ۱۰۰ گونه دارد. گیاهخوار بوده و اغلب از جلبک‌های لابلای مرجانها تغذیه می‌کند. تغییر جنسیت در اغلب آنها دیده می‌شود. این ماهیان با دندان های نوک مانند خود به سنگ ها و مرجان ها حمله می کنند و یکی از تولید کنندگان بیولوژیک شن های آقیانوس هستند.

    طوطی ماهی