فرشته ماهی آسفور (خجالتی – هاماد)


نام عمومی: Asfur Angelfish

نام علمی: Pomacanthus asfur

فرشته ماهی آسفور اولین بار در 1755 کشف شد. آنها در اقیانوس هند ، دریای سرخ و خلیج عدن  و خلیج فارس یافت می شوند. فرشته آسفور به صورت تک یا جفت در اعماق ۳ تا ۱۵ متری در کنار جزایر مرجانی یافت می شود. آنها در نواحی نزدیک غارها که مرجانهای نرم و سخت وجود دارند زندگی می کنند و از جلبک ها ، علف ها ، اسفنج ها و جانواران ریز تغذیه می کنند.فرشته ماهی آسفور  می تواند در طبیعت و یا تانک های به اندازه کافی بزرگ تا ۴۱ سانتی متری رشد کنند.

    فرشته ماهی آسفور (خجالتی – هاماد)