فرشته ماهی بلوفیس


نام عمومی: Blue-faced Angelfish

نام علمی: Pomacanthus xanthometopon

این ماهی هم در زمان بلوغ و هم قبل از آن ظاهر بسیار زیبایی دارد. برای نگهداری از این ماهی بهتر است آن را حداقل در آکواریومی با ظرفیت ۸۰۰ لیتر با تعداد بسیار زیادی حفره جهت مخفی شدن قرار دهید. این ماهی برای نگهداری در آکواریوم های تپه مرجانی مناسب نیست. حداکثر سایز در شرایط طبیعی۳۸ سانتی متر و در شرایط آکواریوم ۲۵ سانتی متر میرسد و همه چیزخوار میباشد.

    فرشته ماهی بلوفیس