مارماهی مورای


نام علمی: chidna nebulosa

نام عمومی: snowflake Moray

این ماهیان تا ۱۲ سال عمر می کنند و بومی سواحل فیلیپین ، اندونزی و مالزی می باشند. مارماهی مورای دارای خوی شکارچی و تهاجمی

بوده و ماهیان کوچکتر و هر جنبنده ای را که بتواند خواهد بلعید .این ماهی بسیار کمین گر و حیله گر بوده و در برخی مواقع برای گول زدن طعمه ها خود را به مردن زده و به محض نزدیک شدن ماهی فریب خورده با یک حرکت سریع ان را خواهد بلعید

    مارماهی مورای