ماشه ماهی پیکاسو


نام انگلیسی: Picasso Triggerfish

نام علمی: Rhinecanthus assasi

چنانچه وحشتزده شود صداي وز وز مشخصي از خود ايجاد مي كند . در آبهاي ساحلي اطراف و يا داخل جزاير مرجاني و يا در ميان جلبكهاي دريائي زندگي مي كنند .تحرك كندي داشته و تقريبا” انفرادي زندگي مي كنند. در آبهاي جنوب شرقي آسيا نظیر اندونزی و مالزی و استرالیا، خليج فارس و درياي عمان یافت می شود. و همه چیزخوار میباشد.

    ماشه ماهی پیکاسو