ماهی آرچر


نام عمومی: Toxotes chatareus

نام علمی: Scatophagus argus

آرچر ماهی ها در آبهای لب شور سواحل آسیای جنوبی جزایربین هند و اندونزی فیلیپین وقسمتهایی از استرالیا یافت می شوند.اندازه ماهی آرچر معمولا ۲۵ سانتی متر و معمولا کوچکتر از آن بوده اما توانایی رشد کردن در حدود ۴۰ سانتی متر را هم دارا هستند.ماهی های آرچر می توانند مدت هفت دقیقه به طور پی در پی و با سرعت زیاد آب را به سمت هدف مورد نظر پرتاب کنند. توانایی آنها در پرتاب آب قابل توجه بوده به نحوی که قادرند آب را تا ارتفاع ۳- ۲ متری از سطح آب به بالا پرتاب نمایند.تغذیه این ماهی از حشرات و سایر موجودات ریز آبزی بوده که در شرایط آکواریومی میتوان از غذاهای مصنوعی و فریز شده و همچنین دل گاو و گوسفند بعنوان غذای گوشتی استفاده کرد.

    ماهی آرچر