ماهی اسکار


نام علمی: Astronotus ocellatus

نام عمومی: Oscar

طول استاندارد ۳۵ سانتی متر می باشد. درحالت رشد كامل وزن بیش از۱۶۰۰ گرم و در هنگام جوانی می تواند بیش از ۲ سانتی متر در ماه رشد مفید طولی داشته باشد. به طور بومی در شمال آمریكا سرشاخه های رودخانه آمازون و اورنیوكو آرژانتین برزیل كلمبیا پرو پاراگوئه ونزوئلا یافت می گردند. آنها در حالت طبیعی در آبهای كم عمق همراه با جریان ملایم و كف ماسه ای و یا گلی یافت می شود. با غذاهای گوشتی دارای منبع پروتئینی و غذاهای آماده و خشک نیز تغذیه میشوند.

    ماهی اسکار