ماهی الیگیتور


نام علمی: Scatophagus argus

تام عمومی: Lepisosteus osseus

سر سوسماری تا ۱۷۵ سانتی متر رشد می کند و به به آکواریومی با حداقل حجم ۲۲۵۰لیتر نیاز دارد. زیستگاه سرسوسماری آمریکای جنوبی است. از مشخصه های این ماهی پوزه ی بزرگ آن است که تقریبا دو برابر سر ماهی است. دارای بدنی استوانه ای است که با پولک های لوزی پوشیده شده است.این ماهی گوشتخوار میباشد.

    ماهی الیگیتور