ماهی دیسکاس


نام علمی: Symphysodon discus

نام عمومی: discus

بومی منطقه رودخانه آمازون است که امروزه در آکواریوم‌های خانگی و عمومی با کاربرد زینتی نگهداری می‌شود. ظاهر قرص‌مانند (دیسک مانند) این ماهی دلیل اصلی نامگذاری آن است. دیسکاس را شاه ماهی ماهی‌های آب شیرین می‌خوانند. این ماهی در آکواریوم آرام، صلج جو و تا حدی ترسو است. دیسکوس در حیات وحش به صورت گله‌ای زندگی کرده و این امر به ماهی آرامش خاصی می‌دهد. رنگهای اصلی آن بین طیف‌های قرمز تا آبی متغیر است.با غذاهای زنده نظیر دافنیا و کرم سفید و کرم خاکی و آرتمیا و همچنین دل گوساله میتوانند تغذیه شوند ولی باید به سلامت غذا بسیار توجه نمود.

    ماهی دیسکاس