ماهی شهری (شعری)


نام علمی: Lethrinidae

نام عمومی: emperor breams

ماهی شهری در آب های ساحلی و مناطق صخره ای و مرجانی حداکثر تا عمق ۵۰ متری زیست می کند. این ماهی  بیشتر در فصل تابستان بدلیل گرمی آب به جاهای عمیق دریا می رود اما در فصل زمستان که هوا سرد میشود در سواحل جزیره بیشتر صید میشود . منطقه صید شهری بیشتر در جاهای صخره ای و مرجانی است و ماهیان شهری از ماهیان کفزی خوار محسوب می شود و طول آن تا ۶۰ سانتیمتر می رسد. محل زیست این ماهی خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند میباشد و میشود همه چیزخواری را در این ماهی مشاهده نمود.

    ماهی شهری (شعری)