هامور پشت قرمز


هامورهای پشت قرمز بالغ در کنار غارهای مناطق مرجانی مُرده و آبگیرهای سیلابی زندگی کرده ولی ماهیان نابالغ بیشتر در کنار سنگ ریزه های مرجانی کم عمق تر دیده می شوند. این ماهیان می توانند به عنوان یک ماهی نسبتاً مناسب برای آکواریوم های خانگی در نظر گرفته شوند. ماهیان ماده با تخمدان های رسیده به طول ۱۷ تا ۱۹ سانتی متر و ماهیان نر بالغ به ۲۲ سانتی متر می رسند. بزرگ ترین سایز گزارش شده از این ماهیان ۳۰ سانتی متر می باشد. این ماهیان بومی دریایی سرخ (بیشتر در خلیج عقبه دیده می شوند) و خلیج فارس می باشند.

    هامور پشت قرمز