پاکو


نام علمی: colossoma macropomum

نام عمومی: Pacu

یک ماهی متعلق به رودخانه های آمازون و اورینوکو در آمریکا است. پاکو از خانواده ماهی های گوشت‌خوار پیرانا است. البته گفته می شود این خانواده عادات غذایی متغیری دارند. برخی از آن ها فقط از گیاهان آبزی تغذیه می کنند.اما وجود دندان هایی شبیه انسان آن را به موجودی ترسناک تبدیل کرده است به طوری که با قدرت آرواره خود می تواند انگشتان دست انسان را خرد کند.

    پاکو