پرت فیش


نام عمومی: Red Parrot Cichlid

نام علمی: Red Parrot Cichlid

پرت یا طوطی ماهی نخستین بار در اواخر دهه 80 در تایوان ایجاد گردید. برپایه برخی زارشها زمان دقیق پیدایش پرت فیش سال 1986 است. اندازه رایج این ماهیان ۱۵سانتی متری است اما گاهی نمونه های بزرگتر از ۲۲سانتی متر هم دیده می شود. در مورد طول عمر پرت فیش عدد دقیقی وجود ندارد ولی دست کم نمونه هایی گزارش شده اند که تا ۱۰ سال عمر کرده اند. امروزه اشکال و رنگ های گوناگونی از ماهی پرت فیش وجود دارد که به اصطلاح به آنها نژاد های گوناگون پرت فیش می گویند.همه چیزخوار بوده و از انواع غذاهای خشک و لوفاک و با ترکیبی از سبزیجات میتوان استفاده کرد.

    پرت فیش