پروانه آنتن دار


نام عمومی : Longfin Bannerfish

نام علمی: Heniochus acuminatus

این ماهی در اقیانوس هند و آرام ، شرق افریقا ، خلیج فارس و ژاپن می توان یافت. این ماهی در طبیعت از نرم تنان و پلانکتون ها تغذیه می کند. حداکثر اندازه این ماهی نیز به ۲۵ سانتی متر می رسد. این ماهی در طبیعت حدود 5 سال عمر می کند.

    پروانه آنتن دار