پروانه ماهی راکون


پروانه ماهی راکون در سال 1802 توسط Lacepede کشف شد. این ماهی را در سرتاسر  اقیانوس هند و آرام به جز دریای سرخ از شرق افریقا تا هاوایی می توان یافت. پروانه ماهی راکون اغلب به شکل جفت و یا گروه های کوچک 20 تایی در اعماق 15 تا 70 متری یافت می شود. آنها معمولا از نرم تنان و جلبک ها، شقایق ها ، خرگوش ها ، توتیای دریایی ، مرجانهای سخت و نرم ، حلزونها ، آمفی پادها ، خیار های دریایی ، شاخک های کرم لوله ای ، اسفنج ها ، تخم موجودات (به ویژه دامسل ها) و میگو ها تغذیه می کند. حداکثر اندازه این ماهی نیز به 20 سانتی متر می رسد.

    پروانه ماهی راکون