پنگوسی


نام عمومی: Paroon Shark

نام علمی: Pangasius sanitwongsei

از انواع ماهیان زینتی و زیبای آب شیرین به‌شمار می‌آید. زیستگاه اصلی آن تایلند و جنوب شرق آسیا است. طول عمر آن حدوداً ۱۰ سال است. پنگوسی می‌تواند به وزنی بالغ بر ۱۵ کیلوگرم برسد و بزرگی در حدود ۱۲۰-۱۰۰ سانتیمتر در طبیعت داشته باشد اگرچه در اکواریوم به ندرت به ۵۰ سانتیمتر میرسند. در عرض ۴ سال به بلوغ جنسی می‌رسند و میتوانند تولید مثل کنند. این ماهی گوشتخوار میباشد.

    پنگوسی