کروکدیل


نام علمی: Crocodylus porosus

نام انگلیسی: Saltwater crocodile

کروکودیل رودخانه نیل بزرگ ترین شکارچی آب شیرین در قاره آفریقاست. این خزنده پس از کروکودیل استرالیایی یا همان کروکودیل آب شور بزرگ ترین خزنده بروی این کره خاکی می باشد. این کروکودیل ها در انواع محیط های آبی نظیر رودخانه ها و دریاچه ها می توانند زندگی کنند حتی ندرتا می توان برخی از آنها را در آب های شور و لب شور نیز پیدا نمود. به طور متوسط یک کروکودیل نر متعلق به رودخانه نیل می تواند بین ۳.۵ تا ۵ متر و وزن ۲۲۵ کیلوگرم تا ۷۵۰ کیلوگرم رشد کند هرچند بیشینه طول ۶.۱ متر و وزنی بالغ بر یک تن نیز از این موجودات گزارش شده است. ماده ها معمولا در سنین و شرایط یکسان ۳۰ درصد کوچک تر از نر ها هستند.
جیره غذایی کرکودیل رود نیل از طیف وسیعی از موجودات آبزی و خشک زی تامین می گردد و تغریبا هر پستاندار , پرنده ,ماهی و خزنده ای در نزدیکی محل زندگی این موجودات می تواند تبدیل به شکارشان گردد. شیوه شکار این خزندگان کمین و شکار است. کروکودیل ها می توانند ساعت ها و حتی روزها بدون حرکت در انتظار موقعیت مناسب برای حمله و شکار بمانند.
کروکودیل های رود نیل موجوداتی اجتماعی هستند و در بین آنها رده های مختلف وجود دارد به عنوان مثل نر های بزرگ و بالغ در راس قرار دارند و اولین دسترسی را به غذا یا محل آفتاب گرفتن دارند. این موجودات محل گرفتن حمام آفتاب و شکارهای بزرگ را با هم گونه های خود تقسیم می کنند. کروکودیل ها مانند بسیاری از خزندگان تخم گذار هستند. بچه ها از لحظه تولد توانایی شنا و شکار دارند هرچند مدت کوتاهی توسط ماده ها مراقبت می شوند. این گونه از کروکودیل یکی از خطرناک ترین گونه های خزندگان در جهان است و سالانه باعث مرگ صدها نفر می شود.

    کروکدیل