کوسه بلک تیپ


نام عمومی: Blacktip reef shark

نام علمی: Carcharhinus melanopterus

معمولا در تپه‌های مرجانی گرمسیری اقیانوس هند و اطلس یافت می‌شود. ویژگی بارز این گونه که باعث شناسایی آسان آن می‌شود وجود لکه مشکی روی باله‌های آن به ویژه روی باله پشتی آن است. کوسه بلک تیپ دارای بدنی ستبر و مخروطی شکل همراه با پوزه‌ای تیز، شکاف‌های آبششی بلند است و بین باله‌های پشتی آن برآمدگی مشاهده نمی‌شود. بیشتر افراد آن‌ها دارای نوک‌ها یا کناره‌های سیاه در باله‌های سینه‌ای، پشتی، لگنی و دمی هستند. این نوع کوسه ماهی را می‌توان در آکواریوم‌های مرجانی نگهداری کرد. آن‌ها معمولا از ماهی‌های استخوانی کوچک، سرپایان مانند هشت پاها، ماهیان مرکب و… و سخت پوستان نظیر خرچنگ‌ها، میگوها و… تغذیه می‌کنند. این نوع کوسه ماهیان عمر درازی دارند و طول آن‌ها معمولا به ۱۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. طول عمرحدود ۱۲ سال در شرایط اسارت میباشد.

    کوسه بلک تیپ