کوسه لیمویی


نام عمومی: Lemon shark

نام علمی: Negaprion brevirostris

این کوسه یکی از گونه‌های محبوب برای مطالعه نزد دانشمندان است چون برخلاف بسیاری گونه‌های هم نوع خود همچون کوسه بزرگ سفید که در اسارت به دلیل امتناع از خوردن غذا تلف می‌شوند این کوسه چنین خصیصه‌ای ندارد. مکان زندگی کوسه لیمویی معمولاً در مناطق سواحل شمالی و جنوبی و آمریکای مرکزی و همچنین سواحل غرب آفریقا است و می‌تواند به اندازه ۳ متررشد کند.

    کوسه لیمویی