گربه ماهی سوربیم


این گربه ماهی می تواند به حداکثر طول 130 سانتی متر و سن 18 سال برسند. این ماهیان بومی مناطق خروشان رودخانه ای هستند هرچند در اب های راکد و ودر لابه لای درختان جنگل های پر باران نیز دیده می شوند. بیشتر جیره غذایی این ماهیان از سخت پوستان کف رودخانه ها مثل میگو و خرچنگ تامیین می گردد. گربه ماهی سوربیم یکی ماهیان محبوب برای شکار توسط تور گوش گیر در مناطق گوپوره و رودخانه ماموره می باشد.

    گربه ماهی سوربیم