گکوی پلنگی


نوعی مارمولک از تیره گکو است که در مناطق نیمه بیابانی، کوهپایه‌ها در نواحی بیابانی نیمه خشک، در دشت‌های تپه‌ای سنگلاخی با خاکهای رسی دارای پوشش گیاهی اندک پراکنده بیشتر از نو بوته‌ای در ایران، افغانستان، پاکستان، هند یافت می‌شود. این جاندار از کرم‌ها و موش‌ها و جانداران کوچک تغذیه می‌کند و گاهی نیز از طعبه‌های مرده تغذیه می‌کند ولی رایج‌ترین غذایش جیرجیرک است. پروانه‌ها و عنکبوت‌ها نیز در زنجیره غذایی این جاندار نقش دارندند. میانگین عمر انها ۲۰-۲۵ سال میباشد.

    گکوی پلنگی