گیتار ماهی


نام عمومی: Shovelnose Guitarfish

نام علمی: Glaucostegus typus

این ماهیان حد واسط کوسه و سپر ماهیان به شمار می‌آیند .قسمت جلویی بدن آنها شباهت زیادی به سپر ماهیان دارد. دهان و شکاف‌های آبششی در سطح شکمی قرار دارد.در آبهای کم عمق خلیج‌ها و مصبها زندگی می‌کنند و ساکنین تنبل بستر دریاها هستند.تغذیه آنها از نرمتنان و سخت پوستان صورت می‌گیرد . در سراسر خلیج فارس و دریای عمان ،اقیانوس هند و مجمع الجزایر مالایا و دریاهای گرمسیری تا معتدله دنیا یافت می شوند.

    گیتار ماهی