abudefuf saxatilis(malvan fish)


زیستگاه این گونه از ماهیان، در اقیانوس اطلس از سواحل آمریکای شمالی، دریای کارائیب و در آمریکای جنوبی تا اروگوئه و جنوبِ غربیِ آفریقا در محدوده آنگولا و در آسیا از جنوب اقیانوس هند تا خلیج فارس نیز می باشد. این ماهیان به صورت گروهی در اعماق یک تا بیست متری و در مکان هایی با جریان آب شدید زندگی می کنند. عموماً به اندازه پانزده سانیمتر رسیده و می توانند به سن سی سالگی و اندازه 23 سانتیمتر هم برسند. در زمان تولید مثل، ماهی ماده تخم های خود را در لانه ای که ماهی نر در کنار صخره های مرجانی یا کشتی های غرق شده می سازد، می گذارد. ماهی نر در هنگام نگهداری از تخم ها و لانه، رنگ آبی و زیبایی را از خود به نمایش می گذارد. این گونه همه چیز خوار بوده و از انواع زئوپلانکتون ها، کوپه پادها، تخم ماهیان، آمفی پادها، ماهیان کوچک، پلیپ های زوآنتید و جلبک ها تغذیه می کند.

    abudefuf saxatilis(malvan fish)