Monocentrus argenteus


حداکثر طول آن ها به ۳۰ سانتی متر خواهد رسید ، اما این اندازه بسیار نادر می باشد و در اغلب موارد طول قد آن ها از ۲۵ سانتی متر تجاوز نخواهد کرد. زادگاه اصلی آن ها آب های ساحلی آفریقا ، آسیا و اندونزی می باشد و از دسته ی ماهی های آب های شور و نیمه شور به شمار می روند.این ماهی را میتوان با انواع غذاهای گوشتی و خشک و منجمد تغذیه نمود.

    Monocentrus argenteus